• "Nauka jest jak niezmierne morze ...
  • Im więcej jej pijesz
  • Tym bardziej jesteś spragniony"
 

WAŻNE TERMINY

16 maja 2016 r. - wystawienie ocen ołówkiem, poinformowanie rodziców

15 czerwca 2016 r. - wystawienie ocen długopisem do godz. 15.30

20 czerwca 2016 r. - Rada Pedagogiczna, godz. 15.30

24 czerwca 2016 r. - zakończenie roku szkolnego

 

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ODJAZDU AUTOBUSU SZKOLNEGO!

KURS Z GODZ. 15.30 ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA GODZ. 15.15.

PROSIMY UCZNIÓW O CZASOWE STAWIANIE SIĘ NA ODJAZD.


 

SZANOWNI RODZICE

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych "dopalaczami" informujemy o dostępie do materiałów informacyjno-edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych:


Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

Strona informacyjna: www.dopalaczeinfo.pl
Poradnik dla rodziców

Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Poradnik "Profilaktyka uzależnień w szkole"

Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16.00 - 21.00.

 

INFORMACJA W SPRAWIE DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY