• "Nauka jest jak niezmierne morze ...
  • Im więcej jej pijesz
  • Tym bardziej jesteś spragniony"
 

SZANOWNI RODZICE

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych "dopalaczami" informujemy o dostępie do materiałów informacyjno-edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych:


Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

Strona informacyjna: www.dopalaczeinfo.pl
Poradnik dla rodziców

Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Poradnik "Profilaktyka uzależnień w szkole"

Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16.00 - 21.00.

 

INFORMACJA W SPRAWIE DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY